fredag 3 augusti 2012

Chevrolet Impala

Vackra bilar...

i olika skick...

2 kommentarer: