söndag 21 oktober 2012

Volvo traktorer

Nya fina traktorer hos Volvo i Eskilstuna.

1932 gick Munktells samman med Bolinder och bildade Bolinder-Munktell AB. 1950 köptes BM av Volvo och all traktortillverkning koncentrerades till Eskilstuna. Under 1970-talet beslutade sig Volvo för att satsa på entrepenadmaskiner och inledde samtal med International-Harvester angående traktorerna. Det blev dock finska Valmet som 1979 köpte volvos traktortillverkning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar